rèn thiết kế tee gà tây

Common raw materials

Forging display

CNC processing