giả mạo phần lan tùy chỉnh chéo

Common raw materials

Forging display

CNC processing